Algemene voorwaarden

In dit document worden de gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) van www.claro-eyewear.com (de “Website”) uiteengezet. Het KvK-nummer is 91292921.

Deze website wordt beheerd door Claro Eyewear (“de verkoper”, “wij”, “ons”, “onze”), die de eigenaar is van Claro Eyewear .

De Klant (“u”, “uw”) is een natuurlijke persoon die meerderjarig is en niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Verkoper een Overeenkomst sluit.

De website is www.claro-eyewear.com.

Het Product is een product dat de Verkoper te koop aanbiedt op de Website.

De Bestelling is een aankoop van één of meerdere producten die door de Koper op de Website zijn geplaatst in overeenstemming met de procedure en de voorwaarden die in dit document worden beschreven.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden.
Voordat u deze Website gebruikt, moet u altijd de Voorwaarden zorgvuldig lezen, evenals ons Privacy- en Cookiebeleid (“Privacy”) en ons Retourbeleid.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden die online beschikbaar zijn gesteld door Claro Eyewear- overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Klant met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder de aan- en verkoop van een product op of via de Website.

2. PROCEDURE VOOR HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN EN VOLTOOIEN

2.1 Bestelling plaatsen

De Klant kan op de volgende wijze een bestelling plaatsen op of via de Website:

 • De Klant selecteert het gewenste Product in het gewenste model en kleur,
 • De Klant voegt het Product toe aan de winkelwagen,
 • De Klant controleert zijn bestelling en gaat verder met afrekenen door al zijn persoons- en adresgegevens in te vullen,
 • De Klant controleert de verstrekte informatie,
 • De Klant selecteert een betaalmethode en verwerkt de betaling,
 • De Klant ontvangt een bevestigingsmail van de geplaatste Bestelling. 

NB Deze eerste bevestigingsmail betekent NIET dat de betaling is gelukt en dat de bestelling is afgerond.

Indien het opgegeven e-mailadres onjuist is, kan Claro Eyewear GEEN bevestigingsmail of verdere informatie over de bestelling en/of over de verzending sturen.

2.2 Kortingscode

Claro Eyewear heeft onder meer het recht Kortingscodes en Winkeltegoed aan te bieden:

 • Als de Klant een of meer producten retourneert waarvoor winkelkrediet met gratis verzending nodig is (de verzendkosten zijn alleen inbegrepen bij de eerste retourzending. Als de Klant het product (de producten) een tweede keer retourneert, zijn de verzendkosten niet inbegrepen in de code verstrekt door Claro Eyewear ),
 • Als Claro Eyewear besluit om speciale kortingen aan te bieden aan een specifieke klant vanwege een bijzondere situatie.

Persoonlijke Kortingscodes zijn slechts één keer bruikbaar en het volledige bedrag moet in één keer worden gebruikt.

2.3 Voltooiing van de bestelling

Nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst, zal Claro Eyewear K:

 • Controleer alle bestelgegevens,
 • Controleer of het opgegeven adres correct is (als dit niet het geval is, zal onze klantenondersteuning zo snel mogelijk contact opnemen met de klant en om een ​​correct adres vragen),
 • Controleer of alle bestelde artikelen op voorraad zijn (als er een artikel uitverkocht is, neemt onze klantenservice zo snel mogelijk contact op met de klant met een passende oplossing),
 • Controleer of de betaling is verwerkt en ontvangen,
 • Bepaal of u de bestelling accepteert of afwijst (lees paragraaf 2.3 voor meer informatie over afgewezen bestellingen).

Indien Claro Eyewear besluit de bestelling te accepteren, ontvangt de Klant een bevestigingsmail waarin hem/haar wordt geïnformeerd dat de bestelling is voltooid en dat deze zo snel mogelijk zal worden verwerkt en verzonden.

2.4 Bestelling afwijzen

Claro Eyewear heeft onder meer het recht de door de Klant geplaatste Bestelling te weigeren:

 • Indien de gegevens die de Klant heeft ingevuld onjuist, onvolledig en/of vals zijn, of indien Verkoper redelijkerwijs mag twijfelen of dat het geval is,
 • Indien de betaling van de Klant niet is ontvangen,
 • Indien de Klant in het verleden reeds niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan,
 • Indien de Klant in het verleden al ernstig ongemak voor de Verkoper heeft veroorzaakt,
 • Als de Klant in het verleden de Bestellingen die hij bij de Verkoper heeft geplaatst niet heeft aanvaard en/of opgehaald,
 • Indien er sprake is van een duidelijke vergissing of schrijffout, bijvoorbeeld in de prijzen vermeld op de Website,
 • Als de Verkoper de Bestelling niet kan bezorgen op het door de Klant opgegeven adres.

Indien een Bestelling wordt afgewezen, neemt Claro Eyewear zo spoedig mogelijk contact op met de Klant.

2.5 Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst, inclusief het op de Website geplaatste Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden, vormen de gehele overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling.

3. VERZENDING EN LEVERING

3.1 Verzendtijd en vervoerder

De bestelling wordt zo snel mogelijk (binnen 1-2 werkdagen) nadat deze is voltooid, vanuit onze logistiek verwerkt.

Al onze zendingen worden gedaan met behulp van een door ons aangewezen vervoerder.

Het wijzigen van de vervoerder op speciaal verzoek van de Klant is niet mogelijk.

Tijdens de uitverkoop zijn vertragingen mogelijk.

De Klant wordt door Verkoper altijd per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele vertragingen en/of wijzigingen.

3.2 Verzendadres en persoonlijke gegevens

Nadat de bestelling is verwerkt en verpakt, wordt deze verzonden naar het door de Klant opgegeven adres, op voorwaarde dat het opgegeven adres volledig en correct is.

Indien het opgegeven adres onjuist en/of onvolledig is, wordt er zo spoedig mogelijk contact met de Klant opgenomen via het e-mailadres en/of telefoonnummer dat de Klant zelf heeft opgegeven, op voorwaarde dat de aangegeven persoonsgegevens juist en volledig zijn.

Als de Klant onjuiste en/of onvolledige persoonlijke en adresgegevens heeft verstrekt, zoals reeds aangegeven, heeft de Verkoper geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen en/of mislukkingen bij de levering.

3.3 Het oplossen van een eventueel ongemak

Het risico ter zake van eventuele beschadiging of verlies van de Producten gaat over op Klant vanaf het moment van levering van de Producten.

Als er vóór de levering enig ongemak optreedt, moet de Klant contact opnemen met onze Klantenservice met vermelding van het bestelnummer, adresgegevens en een duidelijke uitleg van het ongemak. Onze Customer Support zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en in overleg met de Klant tot een passende oplossing komen.

Tijdens de verkoop kan de responstijd worden verlengd en de Klant zal altijd door de Verkoper via e-mail op de hoogte worden gesteld van mogelijke vertragingen en/of wijzigingen.

4. PRIJS EN BETALING

4.1 Prijzen

De op de Website aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en zijn exclusief verzendkosten.

De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant.

De totale Aankoopprijs wordt aangegeven in de Winkelwagen en in de bevestigingsmails die de Klant ontvangt na het voltooien van zijn/haar bestelling (lees sectie 2 voor meer informatie over bevestigingsmails).

4.2 Prijsvariatie

De Verkoper heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen van tijd tot tijd aan te passen zonder dat daarvoor enige kennisgeving vereist is.

De bij het plaatsen van de Bestelling aangegeven prijzen worden geacht de prijzen te zijn die deel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3 Betaling

Betaling kan worden gedaan via de op de Website aangegeven methoden en moet vooraf worden gedaan om de Bestelling uit te voeren en de Overeenkomst te voltooien.

5. RETOURNEREN

Indien de Klant niet geheel tevreden is met de aankoop, heeft hij/zij het recht om het geleverde Product op eigen kosten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product te retourneren, zonder opgave van zijn/haar haar reden daarvoor, op de door Verkoper op de retourvoorwaarden aangegeven wijze, mits het Product niet gedragen is (kleding passen is toegestaan), onbeschadigd is en zich (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking bevindt.

Als het pakket al is verzonden, worden de verzendkosten niet gerestitueerd.
Producten gekocht met een gereduceerde prijs kunnen NIET worden gerestitueerd.

Voordat de producten worden geretourneerd, moet de Klant het retourformulier dat de Verkoper op de Website verstrekt, invullen, afdrukken en in het pakket plaatsen, om de details van zowel de bestelling als de retourzending te specificeren.

6. KLACHTEN

6.1 Contact

De Klant kan contact opnemen met Claro Eyewear via e-mail: hello@claro-eyewear.com.

6.2 Reactietijd

Onze Klantenservice beantwoordt alle vragen zo spoedig mogelijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst, op voorwaarde dat het bericht is ontvangen en dat het opgegeven e-mailadres juist en/of volledig is.

Indien het voorzienbaar is dat de klacht een langere termijn zal vragen voor de afhandeling, zal Verkoper dit binnen een termijn van 14 dagen aan de Klant mededelen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klant een antwoord kan verwachten.

De Verkoper en zijn Klantenservice zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van berichten en/of voor technische problemen die kunnen optreden tijdens de communicatie tussen de Klant en de Verkoper.

Voor dringende vragen moet de Klant tijdens de kantooruren van de Verkoper telefonisch contact opnemen met onze Klantenservice op het reeds vermelde telefoonnummer.

6.3 Eventuele afwijkingen

De Klant erkent dat: kleine afwijkingen en afwijkingen die algemeen aanvaardbaar worden geacht ten aanzien van de kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. van Producten niet of moeilijk te vermijden zijn en geen gegronde reden vormen om een klacht.

Dergelijke klachten, en klachten over het verwijderen van bepaalde Producten van de Website, zijn niet gegrond.

Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Klant lijdt als gevolg van dergelijke afwijkingen of het verwijderen van dergelijke Producten van de Website.

De Klant zal alle medewerking verlenen in het geval dat Verkoper een Product terugroept.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Garantie

De Verkoper is wettelijk verplicht een Product te leveren dat beantwoordt aan de overeenkomst met de Klant.

De Klant dient het Product te controleren zodra hij/zij het ontvangt, alvorens de tags te verwijderen en/of het Product zelf te gebruiken en de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen op de hoogte te stellen van een eventueel gebrek.

De Klant moet bewijs van het defect overleggen, zoals foto's van het Product met de labels er nog aan en van het defect zelf.

Als er schade ontstaat nadat de tags zijn verwijderd en/of het Product al door de Klant is gebruikt en/of gewassen, heeft de Verkoper aanvullende bewijzen en informatie nodig, zoals de was- en/of droogmethode.

Indien de Klant aan de Verkoper laat zien dat het Product een defect vertoont dat is veroorzaakt door een productiefout, is de Nederlandse Garantiewet op het geval van toepassing en zullen de Klant en de Verkoper een minnelijke en passende oplossing vinden waar zij het beiden mee eens zijn.

Klant zal volledige medewerking verlenen aan de verzoeken en/of eisen van Verkoper.

7.2 Aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, aanvullende of vervolgschade, van welke aard dan ook, die Koper lijdt in verband met de Overeenkomst. In geen geval zal de directe schade waarvoor Verkoper wettelijk aansprakelijk is jegens Koper de Koopsom overschrijden.

Verkoper verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden van de Website met betrekking tot zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de Website en het gebruik van de Website.

8. OVERMACHT

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een vertraging in de aflevering of het uitblijven van de aflevering, die is veroorzaakt door omstandigheden die Verkoper verhinderen zijn verplichtingen na te komen, en die niet aan Verkoper kan worden toegerekend omdat deze niet kan worden toegerekend. aan Verkoper te wijten is en niet geacht kan worden voor rekening van Verkoper te komen op grond van de wet, een rechtshandeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals – maar niet beperkt tot – de gevolgen van een pandemie, oorlog, dreiging van oorlog, burgeroorlog, rellen, een door de overheid afgekondigde dag van nationale rouw, stakingen, transportproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstromingen, aardbeving of faillissement van door verkoper ingeschakelde derden, een tekortkoming op het gebied van de het niet tijdig leveren van goederen door de leveranciers van Verkoper, onderbrekingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit, en andere ernstige onderbrekingen in de levering van goederen door leveranciers van Verkoper. bedrijfsuitoefening van Verkoper of door hem ingeschakelde derden.

Indien Verkoper als gevolg van een overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of – indien nakoming het binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper gehouden is ter zake enige schadevergoeding aan Klant te betalen.

9. NAUWKEURIGHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Vul ons contactformulier in als u denkt dat er informatie onjuist is gerapporteerd.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud of informatie zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen, te herzien of te verwijderen.

10. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

10.1 Surfen op de Website

Uw gebruik van en browsen op de Website is voor uw eigen risico.

Noch wij, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de website.

Behalve voor uw eigen persoonlijk gebruik of interne zakelijke doeleinden, mag u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet:

 • Kopieer, reproduceer, gebruik of ga op een andere manier om met de inhoud van de Website;
 • Het wijzigen, distribueren of opnieuw plaatsen van inhoud op de Website, voor welk doel dan ook;
 • Reproduceren, crawlen, framen, linken naar of deeplinken naar deze Website op of vanaf een andere website;
 • De inhoud van de Website gebruiken voor welke commerciële exploitatie dan ook.

Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Website aan u verstrekt “zoals het is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet -inbreuk. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. Wij aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Website of het downloaden van materiaal , gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Website.

10.2 Gebruik en behandeling van het materiaal

Alle communicatie of materiaal dat u via elektronische post of anderszins naar de Website verzendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door ons of onze dochterondernemingen voor welk doel dan ook worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien zijn wij vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in de communicatie die u naar de Website verzendt voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten/diensten met behulp van dergelijke informatie. We hebben niet alle websites die aan de website zijn gekoppeld beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die aan de website zijn gekoppeld. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.

U stemt ermee in dat geen enkele inzending die u op de Website plaatst, enig recht van een derde partij schendt, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor alle inzendingen die u indient.

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er geen lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of ander gevoelig materiaal op deze website verschijnt, moeten we benadrukken dat u de website op eigen risico betreedt.

U gaat ermee akkoord, door uw gebruik van zowel de openbare als de privégedeelten van deze website, dat u geen materiaal zult plaatsen dat vals, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, bedreigend, invasief is. van iemands privacy, of anderszins in strijd met enige wet. Er kunnen juridische stappen tegen u worden ondernomen. U stemt er ook mee in om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij het auteursrecht uw eigendom is of u toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, overstromingen, advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en verzoeken zijn eveneens ongepast op dit forum.

Het is voor ons onmogelijk om de geldigheid van de inhoud van gebruikers te bevestigen. Reacties en forums worden niet gemodereerd en hoewel we actief toezicht houden op de bijdragen van gebruikers, zijn we niet verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De berichten geven de mening van de auteur weer, en niet noodzakelijkerwijs de mening van deze website. Iedereen die vindt dat een geplaatst bericht verwerpelijk is, wordt aangemoedigd om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. We hebben het recht om aanstootgevende inhoud binnen een redelijke termijn te verwijderen als we vaststellen dat verwijdering noodzakelijk is. Dit is echter een handmatig proces. Houd er dus rekening mee dat we bepaalde berichten mogelijk niet onmiddellijk kunnen verwijderen of bewerken. Dit beleid geldt ook voor profielinformatie van leden.

U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en u gaat ermee akkoord de Website te vrijwaren. We behouden ons ook het recht voor om uw identiteit (of alle informatie die we over u hebben) bekend te maken in het geval van een klacht of juridische actie die voortvloeit uit door u geplaatste informatie.

Het is uw verantwoordelijkheid om schone en nauwkeurige informatie te presenteren met betrekking tot uw gebruikersgegevens. Alle informatie die wij onjuist of vulgair achten, wordt verwijderd.

Houd er rekening mee dat bij elke bijdrage die u plaatst, uw IP-adres wordt geregistreerd, voor het geval dat u van dit forum moet worden uitgesloten of dat er contact moet worden opgenomen met uw ISP. Wij behouden ons het recht voor om elke gebruiker van de website te weren.

11. WACHTWOORD/ACCOUNTBEVEILIGING

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan ​​als gevolg van het feit dat u uw wachtwoord of account niet heeft beschermd.

12. EIGENDOM EN RECHTEN

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op de Website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Claro Eyewear en anderen. Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​op de Website weergegeven Handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Claro Eyewear of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Handelsmerken die op de Website worden weergegeven. Website. Uw misbruik van de handelsmerken die op de website worden weergegeven, of enige andere inhoud op de website, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt er ook op gewezen dat wij onze intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zullen handhaven in de ruimste zin van de wet, inclusief het instellen van strafrechtelijke vervolging.

13. AUTEURSRECHT

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de Website ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de Website zonder schriftelijke toestemming van Claro Eyewear. Wij garanderen noch verklaren dat uw gebruik van materiaal dat op de Website wordt weergegeven geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aan ons zijn gelieerd.

14. HERZIENING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent, door te nemen. De Koper dient altijd deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Website. Indien Koper de Algemene Voorwaarden niet via internet kan raadplegen, zal Verkoper Koper per e-mail een kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden sturen.

Contact

Claro-brillen
KvK/Bedrijfsnr.: 91292921
BTW: NL865607898B01
hallo@claro-eyewear.com

Middengolf 4
3404 NL IJsselstein
Nederland